СМС боюнча 2-байкоочу аудит

Эл аралык аэронавигацияга метеорологиялык тейлөө көрсөтүү жана аэронавигациялык маалымат берүү жаатында 2019-жылдын апрель айында Сапат менеджмент системасынын  ISO 9001:2015 стандартынын талаптарына шайкештиги боюнча  Экинчи байкоочу аудит  ийгиликтүү өттү. Аудиттин жыйынтыгы боюнча баш тартуулар жана сын-пикирлер айтылган жок.