Аба кемелеринин (АК) экипаж мүчөлөрү жана авиакомпаниялардын өкүлдөрү үчүн канааттануу анкетасы

“Кыргызаэронавигация” МИнин Аэронавигациялык маалымат кызматы (АМК) учуу алдында маалыматтык-консультативдик тейлөөнүн сапаты тууралуу Колдонуучулардын каалоолорун жана пикирлерин билүү зарыл. Төмөндө келтирилген анкетага берилген жооптор чоң жардам болот.

Сиздердин оюуңуздар биз үчүн маанилүү!
(Ошондой эле анкетаны Брифинг бөлүмүнөн толтура аласыздар).

Сапат жаатындагы Саясат ачык, коомдук документ болуп саналат жана кызыккан тараптарга (персоналдарга, керектөөчүлөргө, жеткирип берүүчүлөрө ж.б) Брифингде көрүнө илинип турат.
РАХМАТ!!!