Финансы жана экономика

Финансы жана экономика

«Кыргызаэронавигация» мамлекеттик ишканасы  өзүн-өзү каржылоо (чарбалык эсебинде) принцибинде иш алып баруучу стратегиялык  объект болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын аэронавигациялык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда монополиялык абалды ээлейт.

         “Кыргызаэронавигация” мамлекеттик ишканасы чыгымдарын  өз эсебинен каржылай турган өзүн актоочу жана пайда алып келүүчү ишкана болуп саналат, ошондой болсо да жыл сайын пайдалуулугун жогорулатып келет.

Азыркы күндө ишкана динамикалык түрдө өнүгүп  келе жатат, мамлекеттик бюджетке бардык салыктарды жана дивиденддерди өз убагында төлөйт, бюджетке бардык деңгээлдеги салыктарга жана төлөмдөргө үзгүлтүксүз жана өз убагында төлөөлөрдү ишке ашырат жана акыркы 5 жылда өсүү тенденциясына ээ.

 Тейленген аба кемелеринин жалпы көлөмү

Графикте 2013-жылдан 2018-жылга чейинки мезгилге  тейленген аба кемелеринин жалпы көлөмү  көрсөтүлгөн, анда аба кемелеринин көрсөткүчтөрү  48093төн  42159га чейин олуттуу кыскаргандыгы  көрүнүп турат. Бул Транзиттик ташуу борборунун чыгарылышы жана аскердик-аба кемелеринин каттамдарынын кыскарышы менен байланыштуу.

2015-жылдан баштап негизинен КР аэродромдоруна кондуруусуз транзиттик каттамдардын эсебинен көрсөтүлгөн аэронавигациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн алдыга умтулган динамикасы байкалууда.

Транзиттик каттамдар

БИЗДИН ДАРЕК:  Кыргыз Республикасы

720062,  Бишкек ш,  "Манас" аэропорту

Банктык  реквизиттер:

BANK REQUISITIONS - USD

BENEFICIARY:    SE "KYRGYZAERONAVIGATSIA"
          ACCOUNT # 1280010171824125, 

BANEFICIARY BANK:
          KYRGYZ INVESTMENT AND CREDIT BANK
          SWIFT: KICB KG 22
          BISHKEK, KYRGYZSTAN

CURRESPONDENT BANK: 
          Raiffeisen Bank International AG 
          Am Stadtpark 9,1030 Vienna,Austria
          SWIFT: RZBAATWW
          Account № of KICB: 070-55066534

КР АК АНТ үчүн жыйымдардын негизги коюмдары